Klinik Malama/ Jeannette Frost Mortensen og Susanne Rita Jensen.

Jeannette : 27814211 . Susanne : 30827280

KLINIK MALAMA

Sandetvej 3 ( 1 sal ), 7280 Sdr. Felding